उद्यम प्रकाशन - रूपरेषा (मराठी)

देशी भाषांतून तंत्रविषयक पुस्तके आणि मासिके प्रकाशित करणे आणि त्याद्वारे सामान्य माणसांपर्यंत व्यावसायिक ज्ञान पोचवणे, हा उद्देश ठेवून ‘उद्यम प्रकाशन’ची स्थापना झाली आहे. २०१६ या वर्षात मराठी ४ पुस्तके प्रकाशित करणे आणि मराठी ‘ धातुकाम - यंत्र आणि तंत्र’ मासिकाची सुरुवात करणे अशी योजना आहे. २०१७ या वर्षात हीच पुस्तके कानडी, हिंदी आणि तमीळ भाषांमध्ये आणि नवी चार पुस्तके मराठीत प्रसिद्ध करण्याची इच्छा आहे.

भारतात सर्वदूर पसरलेले हजारो छोटे-मोठे इंजिनीअरिंग उद्योग आहेत. तिथे मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे, पण या क्षेत्रातला शॉपफ्लोअरवरचा बहुसंख्य कर्मचारीवर्ग इंग्रजी जाणत नाही. या वर्गाला तंत्रशिक्षण देऊन त्याची उत्पादकता वाढवायची असेल, तर प्रादेशिक भाषातून तंत्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे. यासाठी पुस्तके महत्वाची आहेतच, पण मासिकांचेही मोठे काम आहे. नवी उत्पादनतंत्रे, आजूबाजूला चाललेले नवे प्रयोग, बाजारात नव्याने आलेली साधनयंत्रे, नवी हत्यारे अशी माहिती नियमितपणे त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याचे महत्त्वाचे काम व्यावसायिक मासिके करतात. दर महिन्याला नवे मासिक येते आणि ते सहजतेने चाळले जाते. मासिकातील एखादी गोष्ट आवडली तर ती मित्रांना सांगितली जाते. अशा तऱ्हेने नवी तांत्रिक माहिती सहजपणे पसरते. याच कारणासाठी ‘उद्यम’ने पुस्तकांबरोबर मासिकेदेखील छापण्याचे ठरवले आहे. पुढे वाचा

Udyam Prakashan - Profile (English)

Udyam Prakashan was founded with the aim to publish technical and technological books and magazines in local languages and thereby bring professional knowledge at the doorstep of the common man. We are aiming to publish 4 books and launch a Magazine named ‘Dhatukam–Yantra aani Tantra’ in Marathi, in the year 2016.We wish to publish the same books in Kannada, Hindi and Tamil as well as 4 new books in Marathi in 2017.

There are thousands of small and medium engineering industrial units spread all over India. Although there is lot of employment generation in these units, most of the workers and operators on the shop floor, have little knowledge of the English language. If this work force is to be technically educated so as to increase its efficiency; then it is mandatory to impart training in their local language. Obviously, the right books are very important for this but at the same time the magazines also have a great role to play. The professional magazines contribute by regularly giving important information about the new techniques, new experiments being conducted in the respective areas, new tools and equipment's which have been introduced in the market. As a new issue of any magazine arrives every month, it is browsed through as a common practice. If one comes across something interesting in such a periodical; it is shared with friends and colleagues. Thus, new technical information spreads among the subscribers in the industry. This is the reason why ‘Udyam’ has decided to publish a magazine along with the books, in the local languages. Read More