‘धातुकाम’ यंत्र आणि तंत्र मासिकाबद्दल थोडक्यात …

जगभरातून आज आपल्याकडे उत्पादक येत आहेत आणि अद्ययावत आस्थापना उभारत आहेत . या आस्थापनांत तयार होउन बाजारात जाणाऱ्या उत्पादनांना आवश्यक असलेले भाग, त्या आस्थापनेच्या आसपास असलेल्या लघु आणि मध्यम आकाराच्या कारखान्यातच बनवले जातात. उत्‍पादने आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाची असावीत ही या आस्थापनांची अपेक्षा पूर्ण करताना आज आपल्याला सर्व पातळीवर बदल आणि सुधारणा करणे निकडीचे झाले आहे.

व्यवस्थापन पध्‍दती, कामातील कौशल्य, कच्च्या मालाची निवड आणि हाताळणी, तयार झालेल्या उत्पादांची सुरक्षित साठवणी आणि हाताळणी इ.इ.. अनेक नवी आव्हाने आपल्यापुढे येत आहेत. याबद्दल बाहेर काय चालू आहे, तांत्रिक आणि कौशल्य विकास यासंदर्भात इतर उत्पादक काय करीत आहेत, कुठली नवी हत्यारे बाजारात आली आहेत याबद्दल अद्ययावत माहिती देणारी अनेक मासिके आज बाजारात उपलब्ध आहेत, पण ती सर्व इंग्रजी भाषेत!

आज कामगाराचे कौशल्य वाढवायचे असेल, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सुपरवायझर/अभियंते यांना आधुनिक तंत्रज्ञान माहीत करून द्यायचे असेल तर ते ज्ञान त्याला सहज समजेल अशा भाषेतून, म्हणजेच मातृभाषेतून देणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच सुरु झालेले हे ‘धातुकाम’ मासिक

मासिकात येणारे विषय
  • तांत्रिक विषय
  • नवीन प्रक्रिया
  • प्रक्रिया सुलभीकरण
  • कामातील सुधारणा
  • नवीन उत्पादन
  • औद्योगिक वसाहत माहिती
  • बाजार स्थिती आणि व्यवसाय (Market and business), अर्थव्यवहार, कायदा
  • उत्पादन माहिती
  • छोट्या जाहिराती

नवीन अंक – ऑक्टोबर २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – सप्टेंबर २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – ऑगस्ट २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – जुलै २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – जून २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – मे २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – एप्रिल २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – मार्च २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – फेब्रुवारी २०१८
धातुकाम यंत्र आणि तंत्र – जानेवारी २०१८
धातुकाम – मशिनिंग सेंटर डिसेम्बर २०१७
धातुकाम ६ – यंत्र उपसाधने नोव्हेंबर २०१७
सी. एन. सी. लेथ ऑक्टोबर २०१७
धातुकाम कार्यवस्तू पकड साधने सप्टेंबर २०१७
धातू कर्तन हत्यारे ऑगस्ट २०१७
धातुकाम मोजमापन उपकरणे जूलै २०१७
धातुकाम स्वयंचलन जून २०१७

धातुकाम यंत्र आणि तंत्र

धातुकाम यंत्र आणि तंत्र