ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಥ್ರೆ : ಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ G78

Udyam Prkashan Kannad    14-Dec-2019
Total Views |
 
 
ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ G76 ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು G78 ಈ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
 

1_1  H x W: 0 x 
G78 ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಥ್ರೆಡ್
 
M5X1 ಥ್ರೆಡ್
T0505 ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ ನಂ. 5
G0 X 6 (X ಕಟಿಂಗ್ ಪೊಜಿಶನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್)
Z1 (Z ಕಟಿಂಗ್ ಪೊಜಿಶನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್)
G78 X 4.5 Z 10 F1 ಮೊದಲ ಕಟ್ ಪಿಚ್ 1 ಮಿ.ಮೀ.
X 4.25 ಎರಡನೇ ಕಟ್
X 4.04 ಮೂರನೇ ಕಟ್
X 3.9 ನಾಲ್ಕನೇ ಕಟ್
X 3.8 ಐದನೇ ಕಟ್
G0 X 20 X ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ 20 ಬದಿಗಳು
Z30 ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ 30 ಬದಿಗಳು
M30 ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್
G78 ಬಳಸಿ ಮಲ್ಟಿಲೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್
 
T0907... ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್
 

2_1  H x W: 0 x 
 
G0 X 5 ... (X ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್)
Z1 (Z ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್)
G78 X 4.5 Z 10 H5 F1- ಕಟಿಂಗ್ ಮೊದಲನೆಯ ಕಟ್ 5 ಲೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಪಿಚ್ 1 ಮಿ.ಮೀ.
X 4.25... ಎರಡನೇ ಕಟ್
X 4.04... ಮೂರನೇ ಕಟ್
X 3.9... ನಾಲ್ಕನೇ ಕಟ್
X 3.8... ಐದನೇ ಕಟ್
G0 X 20... X ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ 20 ಬದಿಗಳು
Z30 Z ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ 30 ಬದಿಗಳು
M30
 
G78 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. G78 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
 
G78 X (U)... Z (W)...R..H...F...E
 
ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
X (U)- ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಜಾಗದ್ದು
X- ಅಕ್ಷ ಕೋಆರ್ಡಿನೆಟ್ (ಎಬ್‌ಸ್ಲ್ಯುಟ್) ಆದರೆ
U- ಇನ್‌ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್
Z (W)- ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಜಾಗದ್ದು Z ಅಕ್ಷ ಕೋಆರ್ಡಿನೆಟ್ (ಎಬ್‌ಸ್ಲ್ಯುಟ್) ಆದರೆ
W- ಇನ್‌ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್
R- ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟೇಪರ್ (Dmax-Dmin)/2 ಮಿ.ಮೀ.
H- ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್
F- ಥ್ರೆಡ್‌ನ ಲೀಡ್ (ಮಿ.ಮೀ./ರಿವೊಲ್ಯುಶನ್)
E- ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ (ಥ್ರೆಡ್/ಇಂಚು)
 
R ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಿಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
 
G78 ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ R ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
R ಥ್ರೆಡ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿರುವ ರೆಡಿಯಲ್ ಡಿಫರನ್ಸ್‌ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +ve ಅಥವಾ -ve ಇರುತ್ತದೆ. ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ (ಸ್ಟ್ರೆಟ್ ಲೈನ್) ಥ್ರೆಡ್‌ಗೋಸ್ಕರ R ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೂನ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
R ಮಾಪನದ ಸೂತ್ರ
R (ಮಿ.ಮೀ.) = (ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ವ್ಯಾಸ- ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾಸ)/ 2
ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ‘R ನ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ (ಸೈನ್) ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
R ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
 
>ಹೊರಗಿನ ಥ್ರೆಡ್‌ಗೋಸ್ಕರ +ve
>ಒಳಗಿನ ಥ್ರೆಡ್‌ಗೋಸ್ಕರ –ve
>ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರೆಡ್‌ಗೋಸ್ಕರ - 0 (ಸೊನ್ನೆ)

3_1  H x W: 0 x 


4_1  H x W: 0 x 
 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟೂಲ್‌ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು X +ve ಮತ್ತು ಟೇಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ R -ve ಮತ್ತು ಟೂಲ್‌ನ ಚಟುವಟಿಕೆ +ve ಮತ್ತು ಟೇಪರ್‌ನ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ R -ve
 
ಕೋನದ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ G78 ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್
T0707................ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್
 

5_1  H x W: 0 x 

6_1  H x W: 0 x 
 
G0 X 9.5............ X ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊಜಿಶನ್
X15............. Z ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊಜಿಶನ್
 

7_1  H x W: 0 x 
 
G78 X 2.1 Z5 R 2.5 F1 ಮೊದಲನೇ ಕಟ್ ಪಿಚ್ 1 ಮಿ.ಮೀ.
X 1.8...................... ಎರಡನೇ
X 1.6....................... ಮೂರನೇ
X 1.4...................... ನಾಲ್ಕನೇ
X 1.3....................... ಐದನೇ
G0 X 20.......... X ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಿಂದ 20 ಬದಿಗಳು (ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೂ 20)
Z30................. Z ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಿಂದ 20 ಬದಿಗಳು (ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೂ 30)
30............. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್
 
 

satish_1  H x W 
ಸತೀಶ ಜೋಶಿ
ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಮಶಿನಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರು 
8625975219
 
ಸತೀಶ ಜೋಶಿ ಇವರು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಮಶಿನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಸಲಹೆಗಾರರೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಂದೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.